2017-05-16 19:12:51

RASPORED POLAGANJA PRAKTIČNOG DIJELA ZAVRŠNOG RADA

Dragi maturanti,

na  poveznici ili pod kategorijom "Završni rad" možete vidjeti ispravljen raspored polaganja praktičnog dijela Završnog rada za sve smjerove. Učenice koje nisu predale elaborate ne mogu pristupiti polaganju praktičnog dijela mature.

Molimo učenike da provjere da li su na popisu te ako uoče neku grešku ili im neki termin ne odgovara, neka se jave prof. Tolp.

Dragi maturanti,

na  poveznici ili pod kategorijom "Završni rad" možete vidjeti ispravljen raspored polaganja praktičnog dijela Završnog rada za sve smjerove. Učenice koje nisu predale elaborate ne mogu pristupiti polaganju praktičnog dijela mature.

Molimo učenike da provjere da li su na popisu te ako uoče neku grešku ili im neki termin ne odgovara, neka se jave prof. Tolp.


Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb